FANDOM


Atomkjernen består av nøytroner (nøytralt) og protoner (positivt ladet). Protonene bestemmer hva slags atomtype det er. Antall protoner i kjernen tilsvarer antall elektroner i de ytre skallene. Mengde nøytroner kan være varierende, dette vil føre til at grunnstoffet oppfører seg som forskjellige Isotoper. Fellesnavnet for protoner og nøytroner er ”nukleoner”

Atomkjernen tilsvarer 99,95% av atomets masse.

Carbon

Bilde: Karbon atom, her kan du se at det er like mange protoner som elektroner.